Showing 31828 results

Archival description
1391 results with digital objects Show results with digital objects
ON00120 042-1-1 · File · 3. január 1953 - 2. jún 1985
Part of Kanadský slovenský podporný spolok, Odbor 43

Súbor pozostáva z jedného viazaného, ručne písaného zväzku zápisníc zo zasadnutí Odboru č. 43 Kanadského slovenského podporného spolku (KSPS). Zápisnice stručne popisujú bežnú činnosť Odboru č. 43 vrátane vyberania poplatkov a peňažných darov v prospech KSPS, diskusií a hlasovaní, ktorým z uchádzačov o finančnú pomoc bude táto poskytnutá, ktorých z chorých členov je nutné navštíviť alebo obdariť kvetmi, ako aj plánovania zbierkových podujatí, napríklad banketov, tancovačiek, búrz, silvestrovských zábav, fašiangových zábav, piknikov a koncertov. Zápisnice ďalej popisujú „voľné diskusie“ počas schôdzí, v ktorých mohli členovia prispievať nápadmi a informovať o dianí v ostatných odboroch KSPS a o všetkom, čo sa dialo v Slovenskom národnom dome v Sudbury. Ďalšie zmienené udalosti zahŕňajú výročný Zjazd Kanadského slovenského podporného spolku; súdnu žalobu Odboru č. 8 KSPS proti Odboru č. 43, podľa ktorej členovia ich skupiny, ktorí prestúpili do Odboru č. 43, odcudzili ich majetok (odbory napokon vyriešili spor mimosúdnou cestou); vystúpenia hosťujúcich rečníkov vrátane hlavného pokladníka, brata Masťana z timminského odboru ohľadne jednoty a spolupráce s Odborom č. 43 KSPS (dňa 15. novembra 1953) a odhlasovanie nového Výkonného výboru na ďalší rok, ktorý pozostával z predsedu, tajomníka, pokladníka a Zábavného výboru.

2: Correspondence
File · 1853
Part of Curry-Clark family fonds

File consists of letters sent to and occasionally from members of the Curry family including James and John Curry. Many concern matters under litigation. A letter from Rebecca Laidlaw recounts the accidental death of a family member while building a shanty. A note from John Crumbie of Streetsville includes a bill for the amputation of an arm.

3: Correspondence
File · 1854-1855
Part of Curry-Clark family fonds

File consists of letters sent to and occasionally from members of the Curry family including James and John Curry. Many concern matters under litigation. Includes letter from L. Breithaupt regarding potential sites for a grist mills, saw mills, and tanneries including references to the railroad.

11: James Curry accounts
File · 1848-1859
Part of Curry-Clark family fonds

Files consists of fragmentary bookkeeping and accounting documents relating to dealings of James Curry. Includes accounting of blackmithing or farrier services rendered by Douglas Carmichael.

File · 1841
Part of Curry-Clark family fonds

File consists of letter from John Clark in Chinguacousy to Hugh Gilchrist in Sheepland, County Down, Ireland regarding life in Canada and family news. The letter was intended to be posted during an upcoming visit to "the City" to deliver butter but apparently never was mailed. Descendants have produced several typescripts which are included in the file, as is a short history of Chinguacousy written by a descendant.

3: Letters from Ireland
File · 1831-1861 [copied after 1940]
Part of Curry-Clark family fonds

File consists of typescript transcriptions of letters sent from Ireland to Chinguacousy by Hugh or James Gilchrist to Hugh Clark. Topics include emigration, family news, and conditions in Ireland. The whereabouts of the originals of these letters are unknown.

17: Family histories
File · [before 1980]
Part of Curry-Clark family fonds

File consists of handwritten and typescript family histories of the Clark and Curry families produced by descendents, likely including Ida McKinney nee Clark.