Canadian Slovak Benefit Society Branch 21

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Canadian Slovak Benefit Society Branch 21

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

1937 - 2005

History

  1. apríl 1937 sa v Creighton Mine, Ontário strelo dvadsaťjeden kanadských Slovákov a uzatvorili skupinové termínové životné sporiteľné poistenie s cieľom vypomôcť členom a ich rodinám v časoch núdze. Táto skupina bola veľmi aktívna skupina a do roku 1942 členovia rozbehli v tejto oblasti aj ženský a mládežnícky odbor kanadských Slovákov. V decembri 1946 členovia tejto skupiny spolu s mnohými ďalšími podobnými organizáciami kanadských Slovákov z celej Kanady odhlasovali založenie Kanadského slovenského podporného spolku (KSPS). Táto nová organizácia bola výsledkom zlúčenia mnohých samostatných podporných spolkov z celej Kanady. S 38-imi odbormi a 2 035 členmi bol KSPS v roku 1965 druhým najväčším Slovenským spolkom v Kanade. Odbor Kanadského slovenského podporného spolku v Creighton Mine vstúpil do povedomia pod označením Odbor č. 21.

Bratské podporné spolky začali byť medzi Slovákmi v obľube od konca 19. storočia. V tej dobe si mnohí muži uvedomili, že ani spoločnosť, pre ktorú pracovali, ani kanadská vláda im neposkytnú náhradu ušlej mzdy v prípade choroby, úrazu alebo smrti. Slováci po celej Kanade začali uzatvárať skupinové sporiteľné poistenie, aby sa oni alebo ich rodinní príslušníci v prípade choroby alebo úmrtia mohli spoľahnúť na formu poistenia, ktorá ich ochráni pred chudobou. I keď hlavným poslaním KSPS bolo vyberanie peňazí od členov a disponovanie s nimi podľa aktuálnej potreby, členovia zároveň navštevovali chorých a venovali kvety alebo vence chorým členom alebo smútiacim pozostalým. Pri rozhodovaní o spôsobe použitia peňazí vyzbieraných v rámci odboru hlasovali všetci členovia o tom, kedy a na čo sa použijú a kto má nárok na podiel z financií.

Andrej Petrenko (1937 – 1940)
Pavol Zamiška (1941 – 1944)
Andrej Zacharovský (1945 – 1947)
Pavol Zamiška (1948 – po roku 1963)

Predsedovia Odboru č. 21:

  1. apríla 1997 Odbor č.21 oslávil svoje 60. výročie. Na pamiatku tejto udalosti daroval pamätnú tabuľu Múzeu Andersonova farma v Lively, provincia Ontário, ktorou si uctili KSPS a menovite každého zo zakladajúcich členov. Kanadský slovenský podporný spolok bol rozpustený 18. septembra 2005 v dôsledku malého počtu členov.

Odbor 21 poskytoval členom slovenskej pospolitosti v Creighton Mine zároveň priestory na stretnutia, spoločenské aktivity a udržiavanie kultúrnych zvykov počas života ďaleko od Slovenska. Po skončení mesačných schôdzí mnohí členovia zostávali dlhšie, aby sa porozprávali o svojich rodinách, politike, slovenských dejinách a svojich skúsenostiach zo života v Kanade. Každoročne boli dvaja alebo traja členovia poverení zastupovať Odbor č. na zjazde KSPS; tu sa stretli s krajanmi z ostatných častí Kanady, čo im umožnilo udržiavať úzke vzťahy na federálnej úrovni. Odbor č. 21 spolu s ostatnými odbormi KSPS Sudburského kraja vypomáhali pri prevádzkovaní Slovenského národného domu na ulici Alder Street, kde usporadúvali koncerty tradičnej slovenskej hudby a divadelné predstavenia slovenskej klasickej spisby. Letné pikniky, tancovačky, predaj vianočných pozdravov a silvestrovské a fašiangové veselice tiež slúžili na stmelenie slovenskej pospolitosti a súčasne získanie peňazí pre spolok.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

041

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places