Showing 2 results

People and organizations
041 · Corporate body · 1937 - 2005
  1. apríl 1937 sa v Creighton Mine, Ontário strelo dvadsaťjeden kanadských Slovákov a uzatvorili skupinové termínové životné sporiteľné poistenie s cieľom vypomôcť členom a ich rodinám v časoch núdze. Táto skupina bola veľmi aktívna skupina a do roku 1942 členovia rozbehli v tejto oblasti aj ženský a mládežnícky odbor kanadských Slovákov. V decembri 1946 členovia tejto skupiny spolu s mnohými ďalšími podobnými organizáciami kanadských Slovákov z celej Kanady odhlasovali založenie Kanadského slovenského podporného spolku (KSPS). Táto nová organizácia bola výsledkom zlúčenia mnohých samostatných podporných spolkov z celej Kanady. S 38-imi odbormi a 2 035 členmi bol KSPS v roku 1965 druhým najväčším Slovenským spolkom v Kanade. Odbor Kanadského slovenského podporného spolku v Creighton Mine vstúpil do povedomia pod označením Odbor č. 21.

Bratské podporné spolky začali byť medzi Slovákmi v obľube od konca 19. storočia. V tej dobe si mnohí muži uvedomili, že ani spoločnosť, pre ktorú pracovali, ani kanadská vláda im neposkytnú náhradu ušlej mzdy v prípade choroby, úrazu alebo smrti. Slováci po celej Kanade začali uzatvárať skupinové sporiteľné poistenie, aby sa oni alebo ich rodinní príslušníci v prípade choroby alebo úmrtia mohli spoľahnúť na formu poistenia, ktorá ich ochráni pred chudobou. I keď hlavným poslaním KSPS bolo vyberanie peňazí od členov a disponovanie s nimi podľa aktuálnej potreby, členovia zároveň navštevovali chorých a venovali kvety alebo vence chorým členom alebo smútiacim pozostalým. Pri rozhodovaní o spôsobe použitia peňazí vyzbieraných v rámci odboru hlasovali všetci členovia o tom, kedy a na čo sa použijú a kto má nárok na podiel z financií.

Andrej Petrenko (1937 – 1940)
Pavol Zamiška (1941 – 1944)
Andrej Zacharovský (1945 – 1947)
Pavol Zamiška (1948 – po roku 1963)

Predsedovia Odboru č. 21:

  1. apríla 1997 Odbor č.21 oslávil svoje 60. výročie. Na pamiatku tejto udalosti daroval pamätnú tabuľu Múzeu Andersonova farma v Lively, provincia Ontário, ktorou si uctili KSPS a menovite každého zo zakladajúcich členov. Kanadský slovenský podporný spolok bol rozpustený 18. septembra 2005 v dôsledku malého počtu členov.

Odbor 21 poskytoval členom slovenskej pospolitosti v Creighton Mine zároveň priestory na stretnutia, spoločenské aktivity a udržiavanie kultúrnych zvykov počas života ďaleko od Slovenska. Po skončení mesačných schôdzí mnohí členovia zostávali dlhšie, aby sa porozprávali o svojich rodinách, politike, slovenských dejinách a svojich skúsenostiach zo života v Kanade. Každoročne boli dvaja alebo traja členovia poverení zastupovať Odbor č. na zjazde KSPS; tu sa stretli s krajanmi z ostatných častí Kanady, čo im umožnilo udržiavať úzke vzťahy na federálnej úrovni. Odbor č. 21 spolu s ostatnými odbormi KSPS Sudburského kraja vypomáhali pri prevádzkovaní Slovenského národného domu na ulici Alder Street, kde usporadúvali koncerty tradičnej slovenskej hudby a divadelné predstavenia slovenskej klasickej spisby. Letné pikniky, tancovačky, predaj vianočných pozdravov a silvestrovské a fašiangové veselice tiež slúžili na stmelenie slovenskej pospolitosti a súčasne získanie peňazí pre spolok.

042 · Corporate body · 1953 - 2005

Odbor č. 43 Kanadského slovenského podporného spolku (KSPS) bol založený 3. januára 1953 v Sudbury, provincia Ontário. Odbor č. 43 založili ako mládežnícky odbor v rámci KSPS členovia, ktorí sa odštiepili od jestvujúceho mládežníckeho Odboru č. 8. Členovia nového Odboru č. 43 verili, že ako samostatná jednotka dosiahnu viac, ak budú nasledovať príklad mládežníckych skupín v ostatných mestách. Schôdze Odboru č. 43 v Slovenskom národnom dome sa zúčastnilo pätnásť nových členov, ktorí zvolili predsedu, pokladníka a tajomníka.

Bratské podporné spolky začali byť v obľube Slovákov žijúcich a pracujúcich v Kanade koncom 19. storočia a prvý bol založený v Creighton Mine v Sudburskom okrese v roku 1937. V tej dobe si mnohí ľudia uvedomili, že ani spoločnosť, pre ktorú pracovali, ani kanadská vláda im neposkytnú náhradu ušlej mzdy v prípade choroby, úrazu alebo smrti. Slováci po celej Kanade začali uzatvárať skupinové sporiteľné poistenie, aby sa oni a ich rodinní príslušníci v prípade choroby alebo úmrtia mohli spoľahnúť na formu poistenia, ktorá ich ochráni pred chudobou. V decembri 1946 členovia organizácií kanadských Slovákov po celej Kanade odhlasovali zlúčenie mnohých už existujúcich podporných skupín a vytvorenie KSPS. Aj keď hlavným poslaním KSPS bolo vyberanie peňazí od členov a disponovanie s nimi podľa aktuálnej potreby, členovia zároveň navštevovali chorých a venovali kvety chorým členom alebo vence smútiacim pozostalým. Pri rozhodovaní o spôsobe použitia peňazí vyzbieraných v rámci odboru hlasovali všetci členovia o tom, kedy a na čo sa použijú a kto má nárok na podiel z financií.

Odbor č. 43 poskytol mladým členom slovenskej pospolitosti v Sudbury platformu na stretnutia, spoločenské vyžitie a pestovanie kultúry ďaleko od Slovenska. Po skončení mesačných schôdzí mnohí členovia zostávali dlhšie, aby sa porozprávali o svojich rodinách, politike, slovenských dejinách a o skúsenostiach zo života v Kanade. Odbor 43 KSPS, spolu s ostatnými odbormi Sudburského kraja vypomáhal pri prevádzkovaní Slovenského národného domu na ulici Alder Street, kde sa usporadúvali koncerty tradičnej slovenskej hudby a divadelné inscenácie klasickej slovenskej literatúry. Letné pikniky, tancovačky, predaj vianočných pozdravov a silvestrovské a fašiangové veselice tiež slúžili na stmelenie slovenskej pospolitosti a súčasne získanie peňazí pre spolok.

Kanadský slovenský podporný spolok bol rozpustený 18. septembra 2005 v dôsledku malého počtu členov.