Showing 19547 results

People and organizations

Kanadský slovenský podporný spolok, Odbor 43

  • 042
  • Corporate body
  • 1953 - 2005

Odbor č. 43 Kanadského slovenského podporného spolku (KSPS) bol založený 3. januára 1953 v Sudbury, provincia Ontário. Odbor č. 43 založili ako mládežnícky odbor v rámci KSPS členovia, ktorí sa odštiepili od jestvujúceho mládežníckeho Odboru č. 8. Členovia nového Odboru č. 43 verili, že ako samostatná jednotka dosiahnu viac, ak budú nasledovať príklad mládežníckych skupín v ostatných mestách. Schôdze Odboru č. 43 v Slovenskom národnom dome sa zúčastnilo pätnásť nových členov, ktorí zvolili predsedu, pokladníka a tajomníka.

Bratské podporné spolky začali byť v obľube Slovákov žijúcich a pracujúcich v Kanade koncom 19. storočia a prvý bol založený v Creighton Mine v Sudburskom okrese v roku 1937. V tej dobe si mnohí ľudia uvedomili, že ani spoločnosť, pre ktorú pracovali, ani kanadská vláda im neposkytnú náhradu ušlej mzdy v prípade choroby, úrazu alebo smrti. Slováci po celej Kanade začali uzatvárať skupinové sporiteľné poistenie, aby sa oni a ich rodinní príslušníci v prípade choroby alebo úmrtia mohli spoľahnúť na formu poistenia, ktorá ich ochráni pred chudobou. V decembri 1946 členovia organizácií kanadských Slovákov po celej Kanade odhlasovali zlúčenie mnohých už existujúcich podporných skupín a vytvorenie KSPS. Aj keď hlavným poslaním KSPS bolo vyberanie peňazí od členov a disponovanie s nimi podľa aktuálnej potreby, členovia zároveň navštevovali chorých a venovali kvety chorým členom alebo vence smútiacim pozostalým. Pri rozhodovaní o spôsobe použitia peňazí vyzbieraných v rámci odboru hlasovali všetci členovia o tom, kedy a na čo sa použijú a kto má nárok na podiel z financií.

Odbor č. 43 poskytol mladým členom slovenskej pospolitosti v Sudbury platformu na stretnutia, spoločenské vyžitie a pestovanie kultúry ďaleko od Slovenska. Po skončení mesačných schôdzí mnohí členovia zostávali dlhšie, aby sa porozprávali o svojich rodinách, politike, slovenských dejinách a o skúsenostiach zo života v Kanade. Odbor 43 KSPS, spolu s ostatnými odbormi Sudburského kraja vypomáhal pri prevádzkovaní Slovenského národného domu na ulici Alder Street, kde sa usporadúvali koncerty tradičnej slovenskej hudby a divadelné inscenácie klasickej slovenskej literatúry. Letné pikniky, tancovačky, predaj vianočných pozdravov a silvestrovské a fašiangové veselice tiež slúžili na stmelenie slovenskej pospolitosti a súčasne získanie peňazí pre spolok.

Kanadský slovenský podporný spolok bol rozpustený 18. septembra 2005 v dôsledku malého počtu členov.

Roland, Charles Gordon

  • Person
  • 1933 - 2009

Charles (Chuck) Gordon Roland was a physician, writer, medical historian, and the first Hannah Chair for the History of Medicine at McMaster University. Born in Winnipeg, Manitoba in 1933, Dr. Roland studied at the University of Toronto before completing his medical degree at the University of Manitoba. He was a general practitioner in Tillsonburg and Grimsby, Ontario from 1958 to 1964. Following this, Dr. Roland took various roles in teaching, writing, and editing in America, including senior editorship at the Journal of the American Medical Association, lecturing at Northwestern University, and assisting in developing the Mayo Clinic’s medical school, initially holding associate professorship prior to chairing its Department of Biomedical Communications. He became the inaugural Hannah Professor for the History of Medicine at McMaster University in 1977, and retired in 1999. Dr. Roland passed on June 9, 2009, at the age of 76.

Dr. Roland’s research and writing produced a large corpus of work, and he was involved with various associations during his career, including the Toronto Medical History Society and the American Osler Society. Dr. Roland conducted over three hundred oral history interviews pertaining to the history of medicine in wartime, in Canada, and the formation of McMaster University’s School of Medicine. His extensive work regarding wartime medicine in particular produced two monographs about the clandestine Warsaw ghetto medical school, and the experiences of Prisoners-of-War in the Pacific Theater of the Second World War. His other research interests included the medical histories of Canada and Hamilton, and Sir William Osler.

Dr. Roland’s published works include biographies of notable figures in Canadian medical history, Courage under Siege: starvation, disease, and death in the Warsaw ghetto, Long Night’s Journey into Day, bibliographies in the history of Canadian medicine, and many publications related to his research on Sir William Osler. Dr. Roland edited and/or wrote for the Journal of the American Medical Association, Mayo Clinic Proceedings, the Canadian Medical Association Journal, Clinical Cardiology, Canadian Bulletin of Medical History, the Journal of Anesthesia and Analgesia, and various other medical journals.

Crapo, Henry H.

  • Person
  • [197--?]-

Dr. Henry H. Crapo was a faculty member at the University of Waterloo in the Department of Pure Mathematics. Crapo donated a sizable volume of rare books and materials for the history of dance for Special Collections & Archives at the University of Waterloo. Crapo also helped to organize the Vestris Prize choreography competition with Boston Ballet in 1967

Results 1 to 20 of 19547